Gânduri Pentru Martie!

”De aceea, pentrucă ai preț în ochii Mei, pentrucă ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine, și popoare pentru viața ta.”

Credință și Viziune!

Credință și Viziune!

Read More..
Credință și Viziune!

“Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta..."

Adevărul Biblic Despre Mântuire!

“…știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire...” 1 Petru:1:18-19

Importanţa Creşterii Copiilor în Biserică!

„…copiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El” – Ps. 127:3

Facebook-Button

Declaraţia 230

Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi reducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Declaraţia 230

Radio9fm

Transmisie LIVE

Puteţi urmări transmisia LIVE a Serviciilor Religioase din biserica noastră via YouTube and UStream, accesând butonul de mai jos.

Buletin inFormativ

De aici puteţi descărca Buletinul inFormativ al bisericii noastre conţinând informaţii despre activitatea noastră.

Sprijină Educația Creștină în Moldova Nouă prin susținerea Școlii Creștine – Clasele I-VIII!

Bunăstarea şi prosperitatea oricărui popor depind în mare masură de educaţie. Prin învăţarea de la o vârstă fragedă a principiilor creştine de viaţă, se poate cultiva şi dezvolta în copii virtuţi autentice care îi vor ajuta mai târziu pe ei, familiile lor…

 

 
 
 
Dacă Dumnezeu îţi pune pe inimă această lucrare, şi doreşti să te implici pentru a face o diferenţă, donează acum 10 Euro pentru susținerea Școlii Creștine Clasele l-Vlll!
(sunt acceptate majoritatea credit/debit card-urilor, sau se poate dona direct prin PayPal - siguranţa tranzacţiei este asigurată de PayPal!)

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top