Fericirile – Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

pastor Sabin Varan

 

”Mila este singurul tezaur care sporeşte prin împărţire”

Mesajul Domnului Isus, în cuvântarea rostită pe munte ne transmite adevărul exclusiv cu privire la împlinirea şi fericirea omului. Omul fericit este cel care se supune lui Dumnezeu şi prin credinţă se lasă transformat. Fără prezenţa Domnului Isus în viaţa omului oricât de bine s-ar ţinea omul, orice ar etala ca studii, proprietăţi sau chiar relaţii nu poate experimenta adevărata fericire. Domnul Isus face referire la calitaţile ce descriu omul care, transformat de Dumnezeu este împlinit şi prin caracterul lui oferă modelul de fericire şi pentru alţii. Calea către fericire nu este cea lumească, firească, cea promovată de sistemul lumesc, laic în care trăim. Chipul veacului în care trăim oferă surogatul pentru fericire. Adevărata fericire vine de la şi prin Cel care a creat omul şi care ştie cum şipoate să facă omul cu adevărat fericit – Dumnezeu Tatăl nostru.

Omul cu adevărat fericit este omul milostiv. El este fericit pentru că şi el va avea parte de milă, dar mai mult, el va copia modelul Domnului Isus Cristos şi va fi privelişte pentru cer şi iad făcând astfel cinste lui Dumnezeu Tatăl, Creatorul. Ce este de fapt milostenia? Martin Lloyd-Jones a definit milostenia ca fiind ”compasiunea însoţită de acţiune”. Mila poate fi descrisă ca o simpatie interioară şi ca o serie de acţiuni exterioare în relaţie cu durerea şi suferinţele altora. Domnul Isus susţine învăţătura aceasta prezentând imaginea omului milostiv în persoana samariteanului milostiv. El vede pe aproapele său în suferinţă, se opreşte lângă cel rănit de tâlhari, se apropie de locul unde zăcea omul, îi leagă rănile, ia cu el omul şi îngrijeşte de toate nevoile lui. Cu siguranţă şi ceilalţi care au trecut pe lângă omul rănit au simţit compasiunea, mila şi chiar compătimirea pentru cel în necaz, dar au trecut pe alături.

Bunul samaritean acţionează, face ceva concret materializându-şi sentimentele de compasiune, afecţiunea. A fi milostiv nu înseamnă doar a simţi milă, ci presupune şi o mare dorinţă, şi chiar efortul de a face ceva pentru a uşura situaţia.Exemplul desăvârşit şi central de atitudine milostivă îl reprezintă însuşi Domnul Isus prin venirea Sa în lumea noastră păcătoasă. Moartea şi învierea Sa fac din Domnul Isus Marele Preot milos, Cel venit în ajutorul fraţilor lui pentru a împărtăşi cu ei mila şi îndurarea dumnezeiască (Evrei 2:17). El a văzut starea noastră demnă de milă, ne-a văzut suferinţa, şi deşi am călcat legea starea noastră l-a îndemnat la acţiune – marea îndurarea a Dumnezeului nostru (Luca 1:78).

Nu ne naştem milostivi. Da, chiar dacă suntem unii predispuşi prin natura noastră la sensibilitate, chiar şi compasiune faţă de ceilalţi nu putem fi milostivi prin puterea noastră. Ca să poţi deveni milostiv trebuie să experimentezi şi să te bucuri de mila, de îndurarea lui Dumnezeu. Omul care primeşte, cel care este scăldat în mila divină poate oferi şi altora mila, iar la rândul său el o va primi şi din partea oamenilor şi din partea lui Dumnezeu. Atitudinea aceasta Domnul Isus în Evanghelii ne lasă să înţelegem că doreşte să o exteriorizăm şi faţă de cei neajutoraţi şi în suferinţă, dar şi faţă de cei care ne batjocoresc sau ne vorbesc de rău. Milostivi şi faţă de cei posomorâţi dar şi faţă de cei a căror expresie a feţei evidenţiează amărăciunea şi mînia dinăuntrul lor. Pentru ei trebuie să cerem milă, să-i compătimim şi să ne rugăm pentru îndurarea lui Dumnezeu peste ei.
Mila este rezultatul direct al înţelegerii cu adevărat a ceea ce înseamnă iertarea. Dacă şti ce înseamnă să fii iertat cu adevărat, cred că o astfel de atitudine va rezulta implicit. Matei 18 ne prezintă contrariul, reciproca. Omul care nu a înţeles ce înseamnă mila, iertarea, compasiunea nu a putut oferi toate aceste la rândul său. Dacă ştiu că sunt dator doar milei, dacă ştiu că ceea ce am, am doar datorită harului, lui Dumnezeu nu ar mai trebui să fie în mine sau în tine vreo fărâmă de mândrie şi nu ar trebuie să fie nimic răzbunător. Mila lui Dumnezeu îţi este oferită în dar, primeşte-o şi ceea ce te face milostiv este însăşi harul şi îndurarea lui Dumnezeu în Domnul Isus Cristos. Duhul lui Dumnezeu în noi ne poate face milostivi, şi tot prin El vom avea şi noi parte de milă.
 
Umblaţi dar locuiţi de Duhul Sfânt şi fiţi milostivi. Ferice de voi.

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top