Pledoarie pentru educaţie (în general şi educaţie creştină în special)

prof. Mihaela David-Izvernar

 

Psalmi 119:66: “Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.”

Accesul la educaţie este un privilegiu iar libertatea religioasa e şansa noastră de a fundamenta principiile educaţiei creştine în inimi de copii. Evidenţiind diversele aspecte ale acesteia: scopul educatiei, natura procesului, conţinutuleducaţiei, laturile sau funcţiile actului educativ surprindem complexitatea şi necesitatea educaţiei în parcursul unui individ sau a unei societăţi. Chiar şi printr-o abordare etimologică, „educaţie” provine din latinescul „ educo–are” ce înseamnă „a creşte, a instrui, a forma, a scoate din” am putea spune că educaţia, instituţionalizat sau nu, e un demers necesar nu opţional iar principiile, reperele sau valorile pe care
aceasta se fundamentează determină succesul final.

Dacă sistemele educaţionale moderne ne surprind cu abordări şi tehnici cât mai sofisticate, centrate pe individ şi pe tipul de inteligenţă al acestuia, preocupate să asigure o altfel de educatie decat cea traditionalistă, educaţia diferenţiată şi asistată de noile tehnologii (vezi sisteme precum Waldorf, Step-by-step, Montessorisau chiar
educaţia “gifted”), noi milităm pentru educaţia fundamentată pe principii creştine, dezavuată astăzi în postmodernism dar categorică şi imuabilă prin Adevărul Unic revelat în Scripturi. Nu negăm beneficiile unor metode moderne de predare-învăţare, unele ni le însuşim, le aplicăm chiar, dar refuzăm să ne înrădăcinăm în alte surse decât cele ale Cuvântului.

Demersurile noastre ca şi creştini trebuie să se desfăşoare pe cel puţin trei planuri pentru a asigura o educaţie sănătoasă şi un parcurs sigur generaţiilor viitoare: educaţia în familie, educaţia în biserică şi instituţionalizat, în grădiniţe sau şcoli creştine.

 

  • Educaţia în familie

În numărul din iulie 2010 al Buletinului inFormativ al bisericii am enunţat câteva principii nenegociabile care pot responsabiliza părinţii în educaţia din familie. Acest articol poate fi citit online pe website-ul bisericii şi nu-l vom relua în această ediţie.

 

  • Educaţia în biserică

Una din teoriile învăţării demonstrate ştiinţific este teoria social-cognitivă care afirmă că oamenii/ copiii sau adolescenţii care sunt expuşi în mod constant la un mod de a acţiona sau un tipar de comportament, se deprind în timp să şi-l însuşească. Astfel, dacă biserica îşi propune să-i expună pe copii şi adolescenţi la un model comportamental biblic, să-i instruiască diferenţiat, pe grupe de vârstă, în cadrul studiilor duminicale sau a şcolilor biblice de vacanţă, aceştia vor reacţiona în consecinţă conform cu principiile creştine interiorizate.Dacă însă ei nu sunt implicaţi în acest gen de activităţi, dispun de timp nelimitat pe care aleg să-l petreacă în faţa computerului sau a televizorului, expunându-se prin aceasta la comportamente şi factori de risc iar ataşamentul acestora se va îndrepta spre alte paliere ale vieţii sociale.

 

  • Educaţia în instituţii de învăţământ creştine

În contextul tendinţelor moderne de a educa copiii în instituţii private care-şi propun să ofere alternative în educaţie cu metode inovative si iniţiative cu un impact puternic, noi milităm pentru educaţia creştină instituţionalizată, în grădiniţe sau şcoli care promovează principiile biblice. O astfel de abordare are o istorie semnificativă, la nivel internaţional sau european deoarece ca formă de realizare instituţionalizată a educaţiei, acesta se constituie în una dintre modalităţile care au premers învăţământul de stat sau cel privat. Universităţi de top precum Harvard, Yale, Cambridge sau Oxford au fost fondate pe principii creştine prin binecuvăntarea Dumnezeului Atotputernic (Yale Charter) iar înainte de reforma învăţământului din 1948 chiar şi România a beneficiat de instituţii de învăţământ confesional.După cum susţine Constantin Cucoş (unul dintre cei mai recunoscuţi profesori de pedagogie români de la Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi) “patronarea unei şcoli de către Biserică îi poate imprima acesteia un supliment de credibilitate şi de valoare, după cum şi Biserica îşi exersează, astfel, o formă înaltă de implicare.” El continuă sa susţină beneficiile educaţiei creştine prin:

  •  stabilitate instituţională mai puternică – dată fiind autonomia financiară sau de gestiune
  • a resurselor – stabilitate ce generează continuitate şi o anumită marcă educaţională.
  • o mai atentă asumare a realităţilor umane sau sociale
  • un corp profesoral mai atent ales
  • un etos creştin disipat cu generozitate la nivelul disciplinelor, proceselor didactice şi al relaţiilor educaţionale.

Atât cursul de limba engleză pe teme biblice aflat la a III-a ediţie în această lună, cât şi grădiniţa care va debuta în toamna acestui an materializează preocuparea noastră pentru o educaţie sănătoasă menită să formeze nu doar oameni bine pregătiţi ci şi caractere!

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top