Archive for September, 2011

Viaţa pe fundul unor puţuri care nu ţin apă

pastor Nelu Popescu

 

Ieremia 2:12-13,17-19: “Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul. Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. … Nu ţi-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul, Dumnezeul tău, când te îndrepta pe calea cea bună?… Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău, şi să n-ai nici o frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”

În timp ce călătoreau împreună cu un avion de mici dimensiuni, cei doi prieteni ai pilotului l-au auzit la un moment dat spunând: “- Nu mai funcţionează radarul!” Vestea a căzut ca un trăznet, dar neavând altă explicaţie unul dintre pasageri a întrebat: “- Ce inseamnă asta ? – A, nu e mare lucru, doar că nimeni nu poate spune unde ne aflăm”, a răspuns pilotul, cuprins de un umor negru. Abia au urcat la 4000 m înălţime şi aveau perspectiva sumbră să se prăbuşească după ce terminau combustibilul. Acest dialog scurt descrie foarte bine starea actuală a omenirii. Oamenii au stricat “radarul” moralei biblice şi acum nu găsesc un criteriu comun pentru a judeca lucrurile şi pentru a putea spune încotro se îndreaptă. Timp de secole, lumea apuseană a recunoscut Biblia ca fiind Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, a acceptat morala Biblică drept norma absolută, a acceptat adevărul biblic şi în felul acesta s-a putut poziţiona corect ştiind şi de unde vine şi încotro merge. Biblia i-a furnizat viziunea unei ordini cosmice bine stabilite şi controlată de Dumnezeu, Creatorul. În toată această vreme, lumea a trăit bând din “fântâna plină”cu apă proaspătă, rece şi curată. Biblia, prin învăţătura ei, a obligat păgânismul greco-roman să bată în retragere. Apusul a cunoscut o dezvoltare uluitoare în toate domeniile. Asta până când filozofii umanişti au început cu dedicare, şi neobosiţi, să facă fisuri în crezul şi convingerile oamenilor. “Apa” din fântână s-a scurs, lăsând oamenii într-o stare “grozavă de chin” (Luca 16:24), şi bună parte dintre ei nici măcar nu îşi identifică “setea” ca fiind cauza stării lor. Câţiva părinţi şi bunici încearcă încă să adune “picăturile de apă” rămase pe fundul fântânii şi să menţină viaţa pentru ei, şi cei dragi lor.

Biblia ne spune că:

  • Universul este creat de Dumnezeu cu un scop;
  • Viaţa oamenilor este sacră, şi înaintea lui Dumnezeu ei sunt egali în valoare şi demnitate.
  • Istoria este liniară şi se îndreaptă spre un scop final;
  • Cosmosul este condus şi susţinut de Dumnezeu;
  • În cele din urmă dreptatea va câştiga lupta decisivă împotriva nedreptăţii;
  • Existenţa oamenilor nu se sfârşeşte la mormânt, ci toţi vor avea parte de înviere şi judecată; 

Umanismul secular este ajutat în opera sa de a “crăpa” puţurile care dau apă pentru viaţă, şi de cei care denaturează creştinismul, punând experienţa personală mai pe sus decât adevărul revelat al Bibliei. Teologia speculativă, pragmatică, macină şi ea de zor credinţa adevarată, şi în final , oamenii sunt tot setoşi deşi ei “beau” întruna dintr-o experienţă în alta, sau aleargă din loc în loc după ceva… ce se va dovedi (cândva) a fi utopie. Este vremea să ne întoarcem din nou la Biblie- fântâna cu apă proaspătă, rece si curată, dătătoare de viaţă.

Să-L rugam pe Dumnezeu să ne scoată mereu, prin Duhul Sfânt, apa aceasta, să ne dea dorinţa de a bea tot mai mult, astfel încât “din inimile noastre să ţâşnească râuri de apă vie” (Ioan 7:37-38). În vâltoarea vremii şi a vieţii, o Persoană nevăzută străpunge văzduhul până la noi cu aceeaşi întrebare care a răsunat prima dată în Eden, imediat după căderea omului în păcat: “Adame unde eşti? Femeie, ce ai făcut ?” ( Geneza 3:9,13)

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top