Archive for May, 2014

Despre Duhul Sfânt – Câteva Adevăruri Biblice și Considerații Teologice

pastor Nelu Popescu

A. Adevăruri biblice despre Duhul Sfânt

1. Duhul Sfânt în relație cu Dumnezeu:

Puterea și prezența lui Dumnezeu ca modalitate de a Se descoperi pe Sine este atribuită în Biblie Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, conform cu cele scrise în Gen.1:2, este agentul lui Dumnezeu la lucru în opera de creație.
Apoi, cea mai răspandită prezentare a Duhului Sfânt esta ca “Duh profetic”. Duhul Sfânt este prezent și activ în toata istoria biblică. El este cel care comunică oamenilor voia lui Dumnezeu și planul de mântuire pentru toți cei care Îl acceptă pe Cristos ca Domn și Mântuitor prin credința și pocăință.

2. Duhul Sfânt în relație cu Domnul Isus Cristos. Duhului Sfânt I se atribuie:

 • Conceperea Fiului lui Dumnezeu.(Mat.1:18;Luca 1:34-35).
 • Autentificarea în fața oamenilor a Domnului Isus ca Fiul lui Dumnezeu. (Mat.3:16-17).
 • Însoțirea Domnului Isus cu puterea Sa în toată lucrarea. (Isaia 11:1-4; 61:1-3; Luca 4:16-21)
 • Biruința asupra diavolului.(Luca 4:1-13)
 • Continuarea lucrării Domnului Isus. (Ioan 14:16-18; 16:5-15).

3. Duhul Sfânt în relație cu Biserica și cei credincioși oferă:

 • Descoperirea lui Dumnezeu și a planului Său. (Mat.16:17-19; Efes.3:3-5)
 • Conceperea Bisericii. (F.A.2:1-18)
 • Posibilitatea de a cunoaște lucrurile pe care ni Le-a dat Dumnezeu.(1Cor.1:12)
 • Înțelepciune duhovnicească, diferită de cea lumească. (1 Cor.1:21-31)
 • Inspiratie pentru scrierea Bibliei. (2.Tim3:16)
 • Șansa nașterii din nou la o viață duhovnicească. (Ioan 3:3-8).
 • Un caracter duhovnicesc prin roada Sa. (Gal.5 :22-23)
 • Călăuzire duhovnicească. (Rom.8 :14)
 • Inspirație pentru închinarea duhovnicească (Rom.8:26-27; Efes.5:18-20)
 • Abilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu și de a-i sluji pe oameni prin darurile Sale. (1 Cor.12,14) • Un izvor, în inimile oamenilor,din care sa curgă “râuri de apă vie”(Ioan 7:37-39)
 • Putere de mărturie pentru cei credincioși. (F.A 1:8).
 • Înțelepciunea de a răspunde și de a vorbi în situații dificile. (Mat.10:18-20)
 • Garanția și pecetea mântuirii celor ce cred în Domnul Isus. (Rom.8:2,16; Efes.1:13)
B. Concepții teologice despre Duhul Sfânt

Din punct de vedere teologic este important să înțelegem:

 • Domnia Domnului Isus asupra Duhului Sfânt exprimată prin trimiterea și împuternicirea dată. (Ioan 15:26; 16:7; F.A 2:32-33)
 • Lucrarea Duhului Sfânt, acum, a trecut dincolo de personificările frecvente, dar ocazionale, din Vechiul Testament fiind permanent în cel credincios. (1Cor.3:16; 6:19).
 • Duhul Sfânt vine în oameni doar ca rezultat al credinței în Domnul Isus. (Gal.3:1-5)
 • Duhul Sfânt promovează proclamarea Domnului Isus ca Domn în Biserică. (1 Cor.12:3).
 • Pentru Biserică, venirea Duhului Sfânt este o lucrare divină, care, din punct de vedere istoric a avut loc după lucrarea Domnului Isus și a depins de ceea ce a realizat Domnul Isus (F.A.2; Gal.4:4-6)
 • Duhul Sfânt îi leagă pe toți credincioșii de Cristos; ei sunt “un singur Duh” cu Domnul Isus, botezați în Trupul lui Cristos (Biserica) și slujesc doar sub puterea și călăuzirea Sa. (1 Cor. 6:17; 1Cor. 12:4-13).
 • Duhul Sfânt împuternicește, direcționează și organizează comunitatea creștină și închinarea creștină. (1 Cor.12:11-28)
 • Duhul Sfânt Îl proslăvește pe Cristos la fel cum Cristos L-a proslăvit pe Tatăl. (Ioan 16:12-14; 1Cor. 12:3)
 • Venirea și lucrarea Duhului Sfânt în cei credincioși depinde de Fiul și în ultimă instanță de Tatăl. Duhul Sfânt este, într-un sens real, prezența lui Cristos în și cu cei credincioși, dar El nu este un emisar inferior Fiului și Tatălui. Fiind Duhul lui Cristos, are o strânsă legătura cu mesajul Evangheliei. Duhul Sfânt împuternicește și impulsionează misiunea creștină.
 • Deși formula trinitariană prezentată în Mat.28:19, mai apare doar în 2 Cor.13:14, în mai multe texte din Noul Testament se regăsesc suficiente argumente pe care se bazează concepția creștină referitoare la Dumnezeu ca TATĂ, credința în Cristos ca FIU, precum și experimentarea DUHULUI SFÂNT care este dat celor credincioși ca o anticipare și ca o garanție a venirii unei ere noi. Nici unul din scriitorii Noului Testament nu a fost preocupat să alcătuiască o învățătura explicită și completă despre DUMNEZEU TREIME. În perioada postapostolică, câțiva scriitori au adus împreună cuvintele: TATĂL, FIUL și DUHUL SFÂNT într-o singură propoziție. Acest fapt a determinat gânditorii creștini să studieze și să dezvolte taina naturii DUMNEZEIRII și să dea forma DOCTRINEI TRINITĂȚII.
© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top