Celebrele Femei Anonime ale Bibliei

prof. Mihaela David-Izvernar

Celebrele-Femei-Anonime-din-Biblie

Viața cotidiană este profund invadată de mass-media astfel încât, începând cu anii 2000 numeroase emisiuni de televiziune propuneau celebritatea măcar pentru câteva minute sau ore. Emisiuni de tipul reality show reușeau să scoată din anonimat voluntari dornici să fie aduși în lumina reflectoarelor fără a fi demonstrat un talent demn de celebritatea râvnită. Monitorizare timp de 24 de ore de tipul Big Brother (într-un sens distorsionat față de cel initial conceput de George Orwell în romanul “1984″) e un mod frecvent de a face rating pentru televiziuni, iar goana după celebitate atinge apogeul în emisiuni care expun concurenții la condiții extreme, determinându-i să consume ciudățenii sau să-și pună viața în pericol pentru doar câteva voturi.

Ultimii ani însă, au fost dominați de rețelele de socializare unde oricine-și poate expune viața privată, frecvent oferind o imagine de sine distorisionată, retușată, deseori mincinoasă, în speranța de a contabiliza cât mai multe like-uri, aprecieri sau comentarii elogioase.

În contrast, din lectura biblică zilnică se evidențiază numeroase femei cu nume sonore, dar de Mărțișor 2015 vom vorbi despre femeile biblice anonime care în umila lor existență au făcut istorie, au transformat familii, au influențat comunități, au salvat popoare, devenind astfel mai mult decât celebre.

Astfel, un text biblic din 2 Samuel capitolul 20 conține o relatare despre o femeie înțeleaptă care a început să strige prin cetate: “Ascultați! Ascultați!” într-un efort de a opri răscoala lui Șeba împotriva împăratului David. Surprinzător, vorbele ei au trecut dincolo de nepăsarea trecătorilor față de o femeie simplă din popor, față de o anonimă. Captându-i atenția lui Ioab, conducătorul oștirii lui Israel, are curajul de a-l confrunta pe acesta cu realitatea, apărând mica cetate căreia îi aparține: “Ascultă vorbele roabei tale! Pentru ce ai nimici tu moștenirea Domnului?” Nu s-a găsit în Abel- Bel-Maaca un bărbat destoinic capabil să salveze cetatea?

Cu siguranță că da, dar Dumnezeu a ales să se folosească de o femeie simplă pentru a salva o cetate. Și astfel, remarcăm:

  • anonimă în slujba unei cetăți, suficient de abilă pentru a obține un răspuns favorabil de la Ioab și suficient de înțeleaptă pentru a îndupleca o cetate: Ea, cea fără nume, fără ofrande, fără venerații “a înduplecat pe tot poporul cu înțelepciunea ei”, cetatea a fost salvată iar misiunea lui Ioab îndeplinită. Să fie această celebră anonimă un caz singular? 

Nu, două texte din 2 Împărați (cap. 4 și cap. 8) fac referire la o femeie anonimă din Sunem, despre care aflăm că era bogată, căsătorită și fără copii. “Ea n-are fii și bărbatul ei este bătrân”; i-a spus Ghehazi lui Elisei, sluijitorul Domnului. Remarcând lucrarea lui Elisei, alege să-i ofere hrană “ori de câte ori trecea acesta prin Sunem” (vs. 8) reușind chiar să-și convingă soțul să-și pună averea în slujba lui Elisei, construindu-i o camera în propria casă (“Ea a zis bărbatului ei: Iată, știu că omul acesta … este un sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mica odaie sus cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi.”) Cine este ea? Ea este

  • o anonimă în slujba lucrării lui Dumnezeu, o femeie care alege să investească în lucrare, să-și plece genunchii în umilință (…”s-a aruncat la picioarele lui, și s-a închinat până la pământ”), să creadă cu tărie în puterea lui Dumnezeu de vindecare (vs. 4:30) și în mesajul slujitorului Domnului (“a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu”), să spună altora despre minunile lui Dumnezeu în viața ei (8:6). 

Dacă am relatat exemple de femei anonime în slujba binelui cetății și a lucrării lui Dumnezeu în general, lectura biblică ne prezintă și anonime celebre în și pentru propriile familii. Așadar, din Vechiul Testament citim că judecătorul Iefta face o juruință Domnului zicând: “Dacă vei da în mâinile mele pe fii lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea … va fi închinat Domnului” (Judecători 11:29-40). Cutremurător este să citim în continuare că fiica acestuia:

  • o anonimă în slujba propriei familii, alege cu înțelepciune, obediență și respect profund pentru propriul tată, nu doar să-i iasă acestuia în întâmpinare cu timpane și jocuri pentru a-i onora victoria ci și să se supună hotărârii tatălui de-a o sacrifica. 

Întruchipând înțelepciunea, dedicarea, sau elocvența, celebrele anonime ale Bibliei ne rămân exemple și astăzi. Dorim să ne facem un nume, să fim celebre măcar pentru câteva minute, să ne actualizăm constant profilul? Ce-ar fi dacă am alege însă altceva: nu celebritate prin excentricitate, nu o viață activă pe rețelele de socializare, nu o pioșenie de pe buze sau un conformism fără impact, ci anonimitate în slujire, activism în urmărirea binelui comunității locale și dedicare în propria familie. Ce-ar fi dacă nu am căuta veșnica pomenire (conform cunoscutului imn ortodox) ci am rămâne celebrele anonime care au trăit cândva în Moldova Nouă?

Tags: , , , , , ,

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top