Posts tagged ‘Dumnezeu si copiii’

Importanţa Creşterii Copiilor în Biserică

de Emma Varan

Kids-In-Church

„…copiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El” – Ps. 127:3

În lumina Scripturii copiii sunt o moştenire spirituală primită de la Dumnezeu aducând în familie ceea ce nu pot aduce cei doi soţi. Un copil dăruit de Dumnezeu vine cu partea lui de moştenire din cer şi îşi aduce cu sine „averea”, iar pentru fiecare copil Dumnezeu are grijă să reverse peste familie binecuvântările şi harul Său. Dacă pentru fiecare copil statul acordă o îndemnizaţie venind în ajutorul familiei, care trebuie să fie „îndemnizaţia” spirituală dăruită de Dumnezeu prin fiecare copil familiei? Ce alese binecuvântări pot fi oferite familiei prin copii din belşugul bogăţiei unui Dumnezeu infinit?

Am putea menţiona doar câteva dintre acestea: apropierea şi atmosfera armonioasă dintre părinţi, farmecul şi bucuria casei, grija şi preocuparea comună a celor doi soţi în dragostea lor pentru copii. De asemenea ei sunt o forţă pentru familie, „ca săgeţile în mâna unui războinic” şi crescuţi în frica de Domnul ei aduc cinste lui Dumnezeu şi familiei (Psalmul 127:4, 5). Odată cu binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă prin copii primim şi responsabilitatea creşterii lor şi a formării lor pentru viaţă. Având în vedere dimensiunea veşnică a existenţei noastre, prin educaţie şi prin instruire fiecare dintre noi ne vom creşte copiii fie pentru cer fie pentru iad. Chiar dacă limbajul este dur aceasta este realitatea biblică.

De aceea este deosebit de important să ne înţelegem rolul ca şi părinţi şi să ne însuşim cunoştinţele prin care copiii noştri vor creşte pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Una dintre modalităţile biblice de creştere corectă a copiilor este aducerea şi implicarea lor, împreună cu părinţii în biserică. Importanţa creşterii copiilor în biserică este dată de aducerea lor la biserică, în spaţiul şi locul unde este o clădire destinată închinării şi cunoaşterii lui Dumnezeu, cât şi de implicarea lor cu responsabilităţi în slujirea comunităţii vii, a oamenilor care formează biserica.

În Vechiul Testament, în poporul ales al lui Dumnezeu, Israel, fiecare familie avea responsabilitatea de a aduce copiii la Cortul Întâlnirii, mai târziu la Templu, când acesta a fost construit, fie pentru tăierea împrejur, confirmare la vârsta de 12 ani, ca să fie închinat Domnului sau cu participare la aducerea jertfelor şi chiar la sărbătorile de peste an. Copiii erau aduşi cu părinţii în locul prezenţei lui Dumnezeu şi împreună cu cei care formau poporul lui Dumnezeu. Astfel copiii erau învăţaţi sau li se reamintea că au un Dumnezeu căruia trebuie să I se închine şi că sunt speciali, parte a unei comunităţi, a unui popor ales de Dumnezeu.

Noul Testament ne vorbeşte despre o nouă comunitate, Biserica, poporul ales al lui Dumnezeu. Ea este reprezentată printr-o clădire, un loc al închinării dar mai ales prin comunitatea vie formată şi din părinţi şi copii. Pentru o creştere sănătoasă şi pentru edificarea vieţii copiilor, aceştia trebuie să fie crescuţi în cadrul comunităţii eclesiale, în Biserică. Simpla întrebare este: DE CE?

Mai întâi în Biserică copiii învaţă să-l cunoască pe Dumnezeu şi învăţăturile Sale. Părintele înţelept îşi expune copilul cunoaşterii lui Dumnezeu şi învăţăturilor Sale (Proverbele 22:6). O preocupare pentru învăţarea copiilor importanţa Bisericii prin aducerea lor în Biserică aduce cu sine posibilitatea cunoaşterii de către copii a lui Dumnezeu şi chiar rezolvarea mântuirii copiilor noştri în mod personal, individual.

© 2016 - Biserica Baptistă Nr.1 "Maranata" - Moldova Nouă
Wordpress Themes
Scroll to Top